Är ditt idrottslag förberedd på ett plötsligt hjärtstopp?

plötsligt hjärtstopp

Någonting som är vanligare än vad man kanske kan tro är plötsliga hjärtstopp. Vi menar inte att det är någonting som frekvent förekommer exempelvis var och varenda fotbollsmatch, men då och då så dyker det faktiskt upp tragiska incidenter där saker och ting inte alls går som planerat. I dessa lägen gäller det att vara beredd och snabbt veta hur man ska agare, samt rätt utrustad för att kunna handskas med situationen på bästa sätt.

Vissa tror att plötsligt hjärtstopp bara är någonting som drabbar äldre människor med dåliga levnadsvanor, men faktum är att det faktiskt kan hända den mest vältränade yngling, även om det är en tråkigt insikt att ta del av. De yngre som drabbas brukar dock allt som oftast ha någon bakomliggande hjärtsjukdom som ligger till grund för det plötsliga hjärtstoppet och kan till och med ha upplevt symtom på detta vid tidigare tillfällen utav att veta om detta. Det kan vara oerhört svårt att veta exakt vem som ligger i riskzonen och inte, vilket gör att det är bra att vara förberedd, både vad gäller hur du handgripligen bör agera, men också när det kommer till behjälplig utrustning.

Ett bra tips är att låta åtminstone en till två personer som är aktiva i klubben och oftast på plats gå en första hjälpen kurs. På så vis säkerställer ni att ni har den kunskap som krävs för att hantera en olycklig situation om denna skulle uppstå, och kan därigenom rädd ett helt liv. Vi kan lova att du som läst detta ord utan att agera kommer att bli djupt bedrövad om någon skulle drabbas av ett plötsligt hjärtstopp och ingen på plats finns till hands som kan hjälpa personen i fråga. Ta därför ditt ansvar och se till att ta upp detta med din idrottsklubb så snart som möjligt, det är någonting som samtliga tjänar på!